bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lipianach zatrudni pracownika ds. kadrowo-administracyjnych:

09.08.2021

Miejsko -Gminny Dom Kultury w Lipianach zatrudni pracownika ds. kadrowo-administracyjnych:
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu 1/2
Planowane zatrudnienie: od 01.09.2021 r.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie minimum średnie,
– doświadczenie min 2 letnie na podobnym stanowisku
- znajomość obsługi programów kadrowych i księgowych
Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole;
– umiejętności organizacyjnych;
- dyspozycyjności (praca w weekendy, udział w koncertach i imprezach organizowanych przez
MGOK);
- umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
- kreatywność, samodzielność, komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie dokumentacji kadrowej
- opisywanie faktur
- prowadzenie teczek osobowych pracowników
- przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
- realizacja prac biurowych w zakresie działu kadr
- wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych,
- przygotowywanie wniosków dotacyjnych, grantowych.


Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz
klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Aplikacje prosimy składać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00, drogą mailową
(dyrektor@mgoklipiany.pl) lub osobiście w siedzibie MGOK w Lipianach, plac im. Huberta
Dzikowskiego 1 – decyduje data faktycznego wpływu do MGOK.
MGOK zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.
Wybrany kandydat/kandydatka zobowiązany będzie dostarczyć do MGOK kopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

Opublikował: Marcin Hippmann
Publikacja dnia: 09.08.2021

Dokument oglądany razy: 3041
« inne aktualności