bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe


na usługę pn.:

„Usługa trenerska – przeprowadzenie warsztatów piwowarskich na potrzeby realizacji projektu pn. „Zaczynaj przez wieki – lipiańska kultura warzenia piwa”.


Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w celu prawidłowego przygotowania oferty.


Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie: https://ok.mgoklipiany.pl/


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Plac im. Huberta Dzikowskiego 1
74-240 LipianyOpublikował: Marcin Hippmann
Publikacja dnia: 21.08.2023
Podpisał: Marcin Hippmann
Dokument z dnia: 21.08.2023
Dokument oglądany razy: 28 776