bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach: dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla zamówienia na „Usługę trenerską – przeprowadzenie warsztatów piwowarskich na potrzeby realizacji projektu pn. „Zaczynaj przez wieki – lipiańska kultura warzenia piwa”, złożonej przez:


Sławomira Kamińskiego, ul. Kostki Napieralskiego 78/53, 70-783 Szczecin


W oparciu o kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (100% cena ofertowa), oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza);

Do pobrania pełna informacja w formacie pdfOpublikował: Marcin Hippmann
Publikacja dnia: 22.09.2023
Podpisał: Marcin Hippmann
Dokument z dnia: 22.09.2023
Dokument oglądany razy: 997