bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

* wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń
* oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Informacji publicznych (nie publikowanych w BIP) udziela:

MIEJSKO - GMINNY OśRODEK KULTURY
W LIPIANACH
Plac Im. Huberta Dzikowskiego 1
74-240 Lipiany
Tel/Fax: (0-91) 564-10-91
e-mail: biuro@mgoklipiany.pl

Dyrektor placówki - Marcin HippmannOpublikował: Michał Jura
Publikacja dnia: 04.02.2020
Podpisał: Michał Jura
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 580